Recensioner

Recensionerna delas upp i två underavdelningar:

-  Black Gospel (traditionell gospelmusik framförd av huvudsakligen svarta, s k African-Americans)

-  Southern Gospel / Bluegrass Gospel (gospelmusik framförd av i huvudsak vita artister, delvis countrymusikinfluerad)

F n finns ingen recension vad beträffar Black Gospel. Vad gäller Southern Gospel finns följande:

Recension av en konsert med Västerviksgruppen Avalanche and Abalone Dots, vilken även handlar om deras skivor. Den har anknytning till gospelmusik, för de har en del sådana låtar på sin repertoar, men mest handlar det om deras speciella musikform “Softgrass”.

Dessutom finns det under “Övriga recensioner” länkar till recensioner av gospelmusik som publicerats på andra webbsidor.

Se webbsideslistan till vänster.

 

BuiltWithNOF

[Home - Hem] [About Gospel.se] [Om Gospel.se] [Om gospelmusik] [Länkar] [Recensioner] [Kontakta oss] [Kommande konserter m m]